Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117633

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117633

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117633
Onderwerp Raadsinfomatiebrief over gebouw "de Holland"
Ingekomen/gepubliceerd 12-01-2007 14:26:22
Onderwerp Raadsinfomatiebrief over gebouw "de Holland"
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Bij raadsinformatiebrief van 30 mei 2006 bent u geïnformeerd over de te volgen
ontwikkelingsstrategie ten aanzien van gebouw De Holland en over de selectiemethode die
gevolgd zal worden bij de keuze van een toekomstige ontwikkelaar. Deze raadsinformatiebrief is
op 27 juni 2006 in een opiniekamer van de Adviescommissie besproken. In de raad van 4 juli
2006 is de brief voor kennisgeving aangenomen.
Met deze raadsinformatiebrief informeert het college u over de stand van zaken ten aanzien van
de selectie van een koper, de te volgen selectieprocedure en het tijdpad.

Gepubliceerd 12-01-2007