Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117627

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117627

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117627
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie cameratoezicht station 2006-2007
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 03-03-2008 15:17:42
Onderwerp Raadsinformatiebrief over evaluatie cameratoezicht station 2006-2007
Programma Veiligheid
Onderwerplijstnr 14 - Cameratoezicht
Portefeuille houder R.J.G. BANDELL
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon 0786398285
Aanspreekpunt e-mail MJWT.Hendrickx@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In de Adviescommissie van 20 juni 2006 is gesproken over het toenmalige besluit van de burgemeester om het cameratoezicht in het stationsgebied met een jaar te verlengen. Commissie en portefeuillehouder spraken af om het cameratoezicht rond het centraal station over een jaar opnieuw te evalueren en aan de hand van deze evaluatie kritisch te bezien of de kosten opwegen tegen de baten. In de voorliggende raadsinformatiebrief wordt u geïnformeerd over de uitkomsten van de toegezegde evaluatie. Op uw verzoek wordt ook ingegaan op het kostenoverzicht. De in voetnoot 1 genoemde evaluatie bevat vertrouwelijke informatie en is daarom in een gesloten enveloppe met het predikaat vertrouwelijk erop aan u aangeboden.

Agendacommissie 11 december 2007:

De Agendacommissie heeft besloten om de raadsinformatiebrief te agenderen voor een nader te plannen programmakamer Veiligheid.

Dordtse Kamers 15 januari 2008:

Alle vragen van de aanwezige commissieleden worden door burgemeester Bandell naar tevredenheid beantwoord. Alle aanwezige fracties met uitzondering van die van GroenLinks zijn voor voortzetting van het cameratoezicht en kunnen zich vinden in de kosten in relatie tot de baten. De raadsinformatiebrief kan als kennisnamestuk naar de raad worden doorgeleid.

Gepubliceerd 03-03-2008