Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1176258

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1176258

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1176258
Onderwerp Zienswijze van de heer G.A. Bohlander op het ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Leerpark
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2013 13:52:01
Onderwerp Zienswijze van de heer G.A. Bohlander op het ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Leerpark
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Genoemde zienswijzen in handen te stellen van het college (niet zichtbaar)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Gepubliceerd 11-12-2013