Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117603

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117603

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117603
Onderwerp Raadsvoorstel over verlenen van een krediet t.b.v. Gebiedsvisie Merwedehavens
Ingekomen/gepubliceerd 31-03-2008 10:38:46
Onderwerp Raadsvoorstel over verlenen van een krediet t.b.v. Gebiedsvisie Merwedehavens
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 96 - Havens
In Open Voorraad Nee
Toelichting

In mei respectievelijk december 2006 hebt u de projectdefinitie en de nota van uitgangspunten m.b.t. een gebiedsvisie voor de Merwedehavens behandeld. Oorspronkelijk was het uitgangspunt dat de kosten van het opstellen van de gebiedsvisie ten laste van de exploitatie konden worden gebracht. Zie Projectdefinitie d.d. april 2006, p. 9 (grosnummer 30). Nadat was gebleken dat aanvullend (extern) onderzoek nodig was, is in de begroting 2008 een reservering voor de kosten daarvan opgenomen. Zie Programmabegroting 2008, p. 49. U wordt gevraagd een krediet van € 100.000,-- beschikbaar te stellen.

Gepubliceerd 31-03-2008