Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1175961

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1175961

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1175961
Onderwerp Overdragen saldo voorziening en bestemmingsreserves voor Kunstmin aan Stichting Kunstmin
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2013 16:39:57
Onderwerp Overdragen saldo voorziening en bestemmingsreserves voor Kunstmin aan Stichting Kunstmin
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JWH Smits, 770 4183
Datum B&W Besluit 26-11-2013
Gerelateerde zaak 1110320
Datum verzending 05-12-2013
Agendacommissie 10-12-2013
Raad 17-12-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Met dit raadsvoorstel wordt u ge├»nformeerd over de voltooiing van de verzelfstandiging van Schouwburg Kunstmin en stellen we voor de begroting 2014 te wijzigen in verband met de overdracht van een voorziening en bestemmings┬Čreserves voor Kunstmin aan de Stichting Kunstmin. U ontvangt hierbij het jaarplan incl. begroting 2014 van de Stichting Kunstmin. Dit is een uitwerking en eerste jaarschijf van het bedrijfsplan 2014-2018. Op basis daarvan hebben wij besloten de stichting subsidie voor 2014 te verstrekken. U ontvangt de concept subsidiebeschikking en ook ontvangt u de statuten van de nieuwe stichting die dit jaar is opgericht.
Gepubliceerd 03-12-2013