Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117563

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117563

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117563
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang ontwikkeling kiosken Vriesebrug
Ingekomen/gepubliceerd 10-05-2007 15:02:48
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang ontwikkeling kiosken Vriesebrug
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Op 4 juli 2006 heeft de raad de voorstellen ten aanzien van de sloop en nieuwbouw van de kiosken op de Vriesebrug besproken.
Kernpunt van de discussie was de vraag of met dit voorstel en het voorgestelde materiaalgebruik de huidige karakteristieke
uitstraling voldoende behouden blijft. De raad heeft in meerderheid ingestemd met de beschikbaarstelling van het gevraagde krediet.
Met deze raadsinformatiebrief wordt u op de hoogte gesteld van de voortgang van het project.
De brief spreekt voor zichzelf.

 

Gepubliceerd 10-05-2007