Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 117562

Gemeente Dordrecht

Dossier - 117562

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 117562
Onderwerp Raadsvoorstel voor de ontwikkeling van de kiosken op de Vriesebrug
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 04-05-2006 12:24:52
Onderwerp Raadsvoorstel voor de ontwikkeling van de kiosken op de Vriesebrug
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt telefoon 078-6398287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Het voorstel tot ontwikkeling van de kiosken op de Vriesebrug was oorspronkelijk als hamerstuk opgenomen op de agenda van de raad van 25 april 2006. Op verzoek van de fractie van Beter Voor Dordt, die het niet behandelrijp achtte, is het voorstel van de agenda afgevoerd met het verzoek het eerst in de Adviescommissie te bespreken.

Gepubliceerd 04-05-2006