Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1174808

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1174808

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1174808
Onderwerp Vaststellen van de derde verzamelwijziging begroting 2013
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 02-12-2013 13:51:07
Onderwerp Vaststellen van de derde verzamelwijziging begroting 2013
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 163 - Planning en control cyclus 2013
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.M. Karsten, 770 4525
Datum B&W Besluit 26-11-2013
Gerelateerde zaak 1112043
Datum verzending 05-12-2013
Agendacommissie 10-12-2013
Raad 17-12-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het Rijk of derden en worden budgetten intern over programma's verschoven. Deze aanpassingen leiden tot een budgettair neutrale aanpassing van de begroting. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen drie keer per jaar gebundeld en door middel van een verzamelwijziging aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarnaast zijn in de verzamelwijziging een aantal wijzigingen opgenomen die voortvloeien uit eerder genomen raadsbesluiten. In die gevallen is een verwijzing opgenomen naar het betreffende raadsbesluit. Dit raadsvoorstel is het derde verzamelvoorstel van 2013. In deze wijziging zijn 18 deelwijzigingen opgenomen. In dit raadsvoorstel wordt per deelwijziging een toelichting gegeven.
Gepubliceerd 02-12-2013