Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1174725

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1174725

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1174725
Onderwerp Raadsinformatiebrief over nieuwe Bibob-beleidslijn gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2013 13:52:01
Onderwerp Raadsinformatiebrief over nieuwe Bibob-beleidslijn gemeente Dordrecht
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar AR Zwaal, 770 4173
Datum B&W Besluit 26-11-2013
Gerelateerde zaak 1109868
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op 20 december 2011 heeft het college het Jaarplan Integrale Veiligheid 2012 vastgesteld, waarin onder andere is opgenomen dat de bestaande beleidslijn BIBOB dient te worden uitgebreid met de toepassing van de Wet BIBOB voor alle activiteiten en branches die binnen de wet mogelijk zijn. Dit om te voorkomen dat de gemeentelijke dienstverlening faciliterend werkt voor de georganiseerde criminaliteit. Er is hiervoor een nieuwe beleidslijn in concept opgesteld. Op 24 september 2013 heeft het college besloten dit concept van 3 oktober tot 15 november 2013 ter inzage te leggen (voorstel: SBC/ 1072320). Er is gedurende deze inspraaktermijn 1 zienswijze binnengekomen. Deze zienswijze heeft niet geleid tot een inhoudelijke wijziging van de beleidslijn. Het college en de burgemeester ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft hebben op 26 november 2013 de Bibob-beleidslijn Dordrecht vastgesteld.
Gepubliceerd 11-12-2013