Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1174685

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1174685

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1174685
Onderwerp Vaststellen Uitvoeringsagenda Windenergie in Dordrecht en beschikbaar stellen krediet van €85.625,--
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 28-11-2013 10:20:20
Onderwerp Vaststellen Uitvoeringsagenda Windenergie in Dordrecht en beschikbaar stellen krediet van €85.625,--
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M.A. Overboom, 078 770 4845
Datum B&W Besluit 26-11-2013
Gerelateerde zaak 1111376
Datum verzending 28-11-2013
Agendacommissie 12-11-2013
Adviescommissie 10-12-2013
Raad 17-12-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De Uitvoeringsagenda Windenergie in Dordrecht omvat in hoofdlijnen de volgende activiteiten: 1. communiceren over nut en noodzaak van windenergie en de realisatie daarvan, incl. de mogelijkheden van participatie; 2. uitvoeren plan-mer en opstellen structuurvisie Wind Dordrecht als ruimtelijk kader voor windinitiatieven en het opstellen van de overige kaders en spelregels op het vlak van rolverdeling, financiën (incl. grondexploitaties), processen bij projecten; 3. contact en overleg met potentiële initiatiefnemers van windmolen-projecten. De verschillende stappen worden in bijgevoegd schema van de Uitvoeringsagenda uitgezet en in de tijd weergegeven (bijlage 1).
Gepubliceerd 28-11-2013