Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1174682

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1174682

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1174682
Onderwerp Motie vreemd aan de orde van de dag van de fractie Beter voor Dordt: Bewegingsonderwijs Primair Onderwijs
Ingekomen/gepubliceerd 27-11-2013 13:12:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Motie titel M 1 Motie bewegingsonderwijs Primair Onderwijs
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 05-03-2014
Aangenomen, 26-11-2013
Motietekst:
Verzoekt het college: • Zo spoedig mogelijk bij staatssecretaris Dekker de gemeente Dordrecht aan te melden voor een voortrekkersrol zoals vermeld in de brief van de staatssecretaris onder punt 2a; • Zowel vanuit sport en beweging als onderwijs invulling te geven aan het advies van de Sportraad Dordrecht.
M 1 Motie Bewegingsonderwijs Primair Onderwijs.pdf
Stand van zaken:
De agendacommissie besloot op 4 maart 2014 deze motie als afgehandeld te beschouwen en van de voorraadlijst af te halen.