Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1174674

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1174674

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1174674
Onderwerp Vaststellen geactualiseerde Nota Verbonden Partijen
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2013 13:52:19
Onderwerp Vaststellen geactualiseerde Nota Verbonden Partijen
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Reedijk, 770 4163
Datum B&W Besluit 26-11-2013
Gerelateerde zaak 1106397
Datum verzending 05-12-2013
Agendacommissie 10-12-2013
Adviescommissie 28 januari 2014
Raad 4 februari 2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Omdat de gemeente steeds vaker actief is en zal zijn als deelnemer in verbonden partijen en daarbij stuurt op afstand, groeit het belang om de integraliteit en complementariteit te bewaken en grip te houden op de activiteiten en realisatie van doelen. De gemeente zet zich daarom zowel bestuurlijk als ambtelijk in om te komen tot verbonden partijen die maximaal bijdragen aan de lokale bestuurlijke ambities, actief sturen op risico's en waar nodig meebewegen met bijgestelde kaders en benodigde bezuinigingen. Duidelijke kaders en inzicht in beschikbare sturingsinstrumenten dragen bij aan het realiseren van deze ambitie. Met dit gegeven in het achterhoofd hebben wij de nota verbonden partijen geactualiseerd. De nota is verrijkt met de opgedane ervaringen over de afgelopen jaren. Hierbij is de actualisatie is aangegrepen als kans om de sturing op verbonden partijen in de praktijk een nadrukkelijkere plek te geven. Doelstelling van deze nota is om een kader te bieden voor deelname aan, het oprichten van en het sturen op de verbonden partijen van de gemeente. In de nota zijn hiertoe 18 kaderstellende uitgangspunten opgenomen.
Gepubliceerd 11-12-2013