Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1174674

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1174674

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1174674
Onderwerp Vaststellen geactualiseerde Nota Verbonden Partijen
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2013 13:52:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 4 februari 2014 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel. De fractie D66 bedankt de wethouder voor het addendum.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 28 januari 2014 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 4 februari 2014. Er zal nog een addendum worden toegevoegd aan de nota.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 10 december 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie ( 2 blokken) op 21 januari 2014.