Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1170829

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1170829

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1170829
Onderwerp Instemmen met integratie van het Onderzoeksbureau Dordrecht in het Onderzoek Centrum Drechtsteden en vaststellen wijziging artikelen verordening rekenkamercommissie Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2013 10:32:50
Onderwerp Instemmen met integratie van het Onderzoeksbureau Dordrecht in het Onderzoek Centrum Drechtsteden en vaststellen wijziging artikelen verordening rekenkamercommissie Dordrecht
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Lagerveld, Femke (F.M.)
Datum B&W Besluit 20-11-2013
Datum verzending 21-11-2013
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De onderzoekondersteuning voor de rekenkamercommissie Dordrecht wordt thans geleverd door een eigen Onderzoeksbureau Dordrecht dat onder leiding staat van de griffier. Al langere tijd bestaan grote zorgen over de toekomstbestendigheid van de onderzoekondersteuning van de rekenkamercommissie. Door vaststelling van dit voorstel wordt de onderzoeksondersteuning voor de rekenkamercommissie Dordrecht geïntegreerd binnen het Onderzoekcentrum Drechtsteden. Voor deze verandering bestaat groot draagvlak onder betrokkenen en wordt de onderzoeksondersteuning kwantitatief en kwalitatief versterkt. Voor deze integratie dient een aantal artikelen in de verordening Rekenkamercommissie Dordrecht aangepast te worden.

 

 

Gepubliceerd 21-11-2013