Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1170829

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1170829

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1170829
Onderwerp Instemmen met integratie van het Onderzoeksbureau Dordrecht in het Onderzoek Centrum Drechtsteden en vaststellen wijziging artikelen verordening rekenkamercommissie Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2013 10:32:50
Document Document type
Icoon voor documenttype Instemmen met integratie van het Onderzoeksbureau Dordrecht in het Onderzoekcentrum Drechtsteden en vaststellen wijziging artikelen verordening rekenkamercommissie Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met integratie van het Onderzoeksbureau Dordrecht in het Onderzoekcentrum Drechtsteden en vaststellen wijziging artikelen verordening rekenkamercommissie Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Instemmen met integratie van het Onderzoeksbureau Dordrecht in het Onderzoekcentrum Drechtsteden Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype vaststellen wijziging artikelen verordening rekenkamercommissie Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Reorganisatieplan Integratie Onderzoeksbureau binnen Onderzoekcentrum Drechtsteden Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1112578 Raadsbesluit