Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1170383

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1170383

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1170383
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het voornemen tot aanwijzen van het Wantijpark als gemeentelijk monument
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2013 13:52:01
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het voornemen tot aanwijzen van het Wantijpark als gemeentelijk monument
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen (niet zichtbaar)
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CAE van Nes, 770 4908
Datum B&W Besluit 19-11-2013
Gerelateerde zaak 1106918
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Wij hebben het voornemen uitgesproken om het complex Wantijpark, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie I, nummer 2240, nummer 2241 gedeeltelijk en nummer 2613 gedeeltelijk, vanwege de monumentale waarde aan te wijzen als gemeentelijk monument. De bescherming betreft de aanleg en de beplanting van het Wantijpark, de voormalige tuinmanswoning aan de Baden Powelllaan 4, het elektriciteitshuisje aan de Baden Powellaan 2 en het hekwerk van de hoofdingang en begrenzing van muurtjes met hekwerken aan de Baden Powelllaan. De bescherming betreft niet de volgende objecten in verband met het ontbreken van monumentale waarde: - het Wantijpaviljoen; - het onderhoudsgebouw van Stadsbeheer aan de Baden Powelllaan 8; - het elektriciteitshuisje ten noorden van het Wantijpaviljoen. De bescherming betreft ook niet de schietmuur, omdat deze reeds als rijksmonument is beschermd.
Gepubliceerd 11-12-2013