Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1169548

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1169548

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1169548
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de Raadsinformatiebrief over de onderhandelingen met Heijmans betreffende het project Leerpark, en de bijbehorende bijlagen
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2013 10:32:49
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsbesluit bekrachtigen geheimhouding Rib Leerpark Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de Raadsinformatiebrief over de onderhandelingen met Heijmans betreffende het project Leerpark, en de bijbehorende bijlagen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Rib Leerpark Raadsbesluit