Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1169521

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1169521

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1169521
Onderwerp Vaststellen fractievergoeding 2012
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2013 10:32:49
Onderwerp Vaststellen fractievergoeding 2012
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar F.M. Lagerveld 078 770 4984
Datum B&W Besluit 30-10-2013
Datum verzending 21-11-2013
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De politieke partijen die zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad krijgen jaarlijks bij wijze van voorschot een vergoeding voor de fractiekosten. Na het afleggen van rekening en verantwoording door de fracties en controle door de accountant stelt de raad de vergoedingen over het voorafgaande kalenderjaar definitief vast. In 2012 is aan voorschotten in totaal een bedrag van € 126.384 uitgekeerd aan de fracties. Na ontvangst van alle verantwoordingen en onderliggende gegevens heeft de accountant op 26 september 2013 zijn rapport van bevindingen aangeboden. Dit rapport, dat voor zichzelf spreekt, treft u als bijlage aan. Bij de fracties van VVD, CDA en VSP zijn de toegestane reserves hoger dan de vergoeding, zodat deze fracties het verschil moeten terugstorten. Het presidium stelt u voor de bedragen over 2012 als bedoeld in artikel 11 van de Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractievergoeding 2012 vast te stellen als aangegeven in bijgaand ontwerpbesluit.
Gepubliceerd 21-11-2013