Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1166401

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1166401

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1166401
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1/Houttuinen 27-29
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2013 10:32:50
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voorontwerpbestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1/Houttuinen 27-29
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Voor nu voor kennisgeving aannemen en betrekken bij nog te agenderen onderwerp
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H. Rosier
Aanspreekpunt telefoon 0787704979
Aanspreekpunt e-mail H.Rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CG van Rijk, 770 4902
Datum B&W Besluit 12-11-2013
Gerelateerde zaak 1101171
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De aanleiding voor het voorontwerpbestemmingsplan "1e herziening bestemmingsplan Historische Binnenstad, locatie Schuitenmakersstraat 1 / Houttuinen 27-29" is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) d.d. 15 augustus 2012 over het bestemmingsplan "Historische Binnenstad". Met deze herziening wordt aan de uitspraak voldaan. Het voorontwerp van deze herziening wordt voor inspraak ter inzage gelegd. Tegelijk wordt het overleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening gevoerd.
Gepubliceerd 21-11-2013