Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1166397

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1166397

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1166397
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ondergrondvisie Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2013 10:32:49
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ondergrondvisie Dordrecht
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 60 - Milieu
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P. Bezemer, 078 770 4831
Datum B&W Besluit 12-11-2013
Gerelateerde zaak 1097221
Datum verzending 28-11-2013
Agendacommissie 10-12-2013
Adviescommissie 04-03-2014
Raad 11-03-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Er is een ondergrondvisie opgesteld. In deze visie wordt uitleg gegeven over de verschillende functies die de ondergrond heeft. Er wordt op een aantal thema's gefocust waar de ondergrond verder bij kan dragen aan bovengrondse ontwikkelingen die vanuit water, energie of kabels en leidingen relevant zijn. De ondergrondvisie bevat een uitvoeringsprogramma waarin acties voor de komende jaren zijn opgenomen. De ondergrondvisie gaat nu de inspraak in en zal daarna voor vaststelling aan de raad worden aangeboden.
Gepubliceerd 21-11-2013