Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1166397

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1166397

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1166397
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ondergrondvisie Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2013 10:32:49
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over Ondergrondvisie Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Inzake Ondergrondvisie Dordrecht Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Denken zonder maaiveld - visie op de ondergrond van Dordrecht Beleidsnota
Icoon voor documenttype Begeleidende brief rapport Schaliegas ZHZ Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage bij begeleidende brief rapport Schaliegas ZHZ Bijlage
Icoon voor documenttype CBE Achtergrondinformatie Schaliegas Bijlage
Icoon voor documenttype Kamerbrief opdracht breed onderzoek schaliegas Bijlage