Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1166397

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1166397

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1166397
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ondergrondvisie Dordrecht
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2013 10:32:49
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 11 maart 2014 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Milieu en duurzaamheid) - dinsdag 4 maart 2014 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 11 maart 2014. De adviescommissie vindt het stuk dermate interessant en belangrijk, dat ze er graag in een themabijeenkomst dieper op in willen gaan. Dit voorstel zal op 8 april aan de adviescommissie Fysieke Leefomgeving worden voorgelegd.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 10 december 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk te agenderen voor de adviescommissie ( 1 blok) op 21 januari 2014 of snel daarna.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Besluit:

De raad besluit de raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie van 10 december 2014.