Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1165729

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1165729

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1165729
Onderwerp Vaststellen inkoop- een aanbestedingsbeleid Drechtsteden vanaf 2014
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 20-11-2013 10:55:28
Onderwerp Vaststellen inkoop- een aanbestedingsbeleid Drechtsteden vanaf 2014
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar L.J. van den Beukel, 770 4160
Datum B&W Besluit 05-11-2013
Gerelateerde zaak 1099222
Datum verzending 21-11-2013
Agendacommissie 26-11-2013
Adviescommissie nvt
Raad 10-12-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Doel is te komen tot een vastgesteld inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de Drechtsteden en de deelnemers aan de GR Drechtsteden per 1 januari 2014. Het nu voorliggende inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden vanaf 2014 is in lijn met de Aanbestedingswet die op 1 april jl. van kracht is geworden. Daarnaast zijn de resultaten uit de ambtelijke en bestuurlijke evaluatie van het huidige Aanbestedingsbeleid verwerkt waarbij ruimte wordt geboden voor de invulling van de bestuurlijke speerpunten zoals duurzaamheid, Social Return on Investment (SRoI) en regionale en lokale economie. Tegelijkertijd zijn ook de Algemene Inkoopvoorwaarden geactualiseerd. In paragraaf 6 van het herijkte Inkoop- en aanbestedingsbeleid is het SRoI-beleid opgenomen. Conform eerder gemaakte afspraken in Drechtstedenverband wordt dit SRoI-beleid nader uitgewerkt en separaat in besluitvorming gebracht via het project Participatiewet (Keten werk en inkomen). Hierover wordt u binnenkort nog nader geïnformeerd.
Gepubliceerd 20-11-2013