Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1160877

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1160877

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1160877
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Beter voor Dordt over onderhoud, renovatie en veiligheid op scholen
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2013 10:35:58
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt deze brief voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Onderwijs) - dinsdag 19 november 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 26-11-2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 november 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie constateert dat ze dit stuk reeds geagendeerd heeft voor de adviescommissie van deze zelfde avond.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 november 2013 15:00
Besluit:

De raad besluit de beantwoording door te geleiden naar de agendacommissie van 19 november 2013.