Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 116082

Gemeente Dordrecht

Dossier - 116082

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 116082
Onderwerp Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelasting 2009 (gewijzigde versie)
Aanspreekpunt H.C. Veraart
Ingekomen/gepubliceerd 13-01-2009 11:50:31
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelasting 2009 (gewijzigde versie) (Voorblad) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelasting 2009 (Raadsvoorstel) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Verordening heffing en invordering onroerende-zaakbelasting 2009 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype toelichting Verordening Onroerende Zaakbelasting 2009 (Bijlage) Bijlage (ontwerp)besluit / beoordelingsresultaat
Icoon voor documenttype Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelasting 2009 (Ontwerpbesluit) Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelasting 2009 (B&W besluit) B&W besluit