Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 116082

Gemeente Dordrecht

Dossier - 116082

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 116082
Onderwerp Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelasting 2009 (gewijzigde versie)
Aanspreekpunt H.C. Veraart
Ingekomen/gepubliceerd 13-01-2009 11:50:31
Onderwerp Vaststellen Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelasting 2009 (gewijzigde versie)
Programma Financiën (Algemene Dekkingsmiddelen)
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder D.A. van Steensel
Aanspreekpunt H.C. Veraart
Aanspreekpunt telefoon 639 82 70
Aanspreekpunt e-mail HC.Veraart@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Heer, Alexander de (A.)
Datum B&W Besluit 06-01-2009
Datum verzending 14-01-2009
Agendacommissie 20-01-2009
Raad 27-01-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting De gemiddelde WOZ-stijging tussen 1 januari 2007 en 1 januari 2008 was nog niet bekend bij het vaststellen van de belastingverordeningen 2009. Tijdens de raadsvergadering van 16 december 2008 is dan ook meegedeeld dat er in januari 2009 een nader voorstel zou worden gedaan voor de onroerende-zaakbelasting (OZB). Bijgaand ontvangt u het voorstel voor het vaststellen van de definitieve tarieven voor de OZB. Deze gelden met terugwerkende kracht per 1 januari 2009. Met ingang van 2009 wordt er bij de berekening van de OZB niet meer gewerkt met een nominaal tarief per eenheid van € 2.500,-- WOZ-waarde, maar met een percentage van de WOZ-waarde. Bij de begrotingsbehandeling heeft er besluitvorming plaatsgeveonden over de totale OZB opbrengst. Ten opzichte van 2008 is er sprake van een stijging van 3% voor het bestaande areaal. Daarnaast neemt de opbrengst toe door nieuwbouw. In verband met de wijziging van de tarieven wordt u voorgesteld een nieuwe integrale verordening vast te stellen.
Gepubliceerd 13-01-2009