Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 116074

Gemeente Dordrecht

Dossier - 116074

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 116074
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortzetting Dit ISH Dordt
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 09-01-2009 11:08:27
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortzetting Dit ISH Dordt
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon 078-6398283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M. Azzougarh, telefoon 078 - 6396322
Datum B&W Besluit 06-01-2009
Datum verzending 14-01-2009
Agendacommissie 20-01-2009
Adviescommissie 27-01-2009 + 26-05-2009 i.c.m.165018
Raad 02-06-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting In februari 2008 is de "ISH-pilot Dordrecht" gestart. Met de bedoeling jongeren een professionele praktijkomgeving aan te reiken op het gebied van theater, muziek, sport en straatcultuur om mede daardoor kansarme jongeren een beter toekomstperspectief te bieden. U bent over deze pilot doormiddel van een raadsinformatiebrief d.d. 8 april 2008 geínformeerd en u hebt op 22 april 2008 via een werkbezoek aan de ISH-locatie Patersweg 1 met dit project in de praktijk kennis kunnen maken. Op de themabijeenkomst van de adviescommissie over jeugd op 6 november 2008 bent u over de stand van zaken en de voortgang van dit project op de hoogte gesteld. Zie de agenda en het verslag van deze bijeenkomst. Het college heeft daarnaast de bereidheid uitgesproken u na afloop van de initatieffase van een half jaar nader schriftelijk te zullen informeren over de uitkomst van de te houden evaluatie en diens vervolgbesluit er al of niet mee door te gaan. Het college doet dit doormiddel van bijgaande raadsinformatiebrief. Het concludeert op basis van de evaluatie dat het project aan de gestelde eisen heeft voldaan. Het ziet duidelijk redenen om het project te continueren met een vervolgfase in 2009 en 2010 onder de naam "Dit ISH Dordt". Het college versterkt daarbij de financiële steun, binnen bestaande budgetten en onder een aantal financiële randvoorwaarden, en heeft een drietal centrale ambities voor deze vervolgfase geformuleerd. Na deze periode zal opnieuw een beoordeling plaatsvinden.
Gepubliceerd 09-01-2009