Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 116074

Gemeente Dordrecht

Dossier - 116074

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 116074
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortzetting Dit ISH Dordt
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 09-01-2009 11:08:27
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 2 juni 2009 19:45
Besluit:
Voor kennsgeving aangenomen.
Vergadering - Sociale infrastructuur - dinsdag 26 mei 2009 22:00 - Adviescommissie
Besluit:
Er is in de adviescommissie, onverkort en brede, waardering voor de activiteiten van OSSO, maar er leven, ook na de ontvangst van de wethoudersbrief met aanvullende informatie, bij de fracties (kritische) vragen omtrent de hoogte van de kosten mede in relatie tot de beperkte doelgroep en de validiteit van derdenbijdragen. De vragen en opmerkingen worden door wethouder Lagendijk beantwoord. De wethoudersbrief kan hiermee als afgedaan worden beschouwd en de raadsinformatiebrief kan als kennisnamestuk naar de raad toe.
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 3 februari 2009 14:00
Besluit:
De heer J.C.C. Bruggeman vraagt of het punt nu van de agenda kan worden afgevoerd, zodat de door de wethouder toegezegde informatie betrokken kan worden bij de beoordeling van deze raadsinformatiefbrief.
De raad besluit tot het afvoeren van dit voorstel.
Vergadering - Sociale infrastructuur (maatsch. voorzieningen) - dinsdag 27 januari 2009 22:00 - Adviescommissie
Besluit:
De adviescommissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 3 februari 2009.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 20 januari 2009 20:15
Besluit:
Deze raadsinformatiebrief wordt geagendeerd voor een programmakamer Sociale Infrastructuur van de Adviescommissie.