Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1160684

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1160684

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1160684
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Dordrecht (eerste wijziging)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2013 14:26:41
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Dordrecht (eerste wijziging)
Programma Economie en cultuur
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 32 - Economische Structuurversterking
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar IH van Middelkoop-van Gelden, 770 4870
Datum B&W Besluit 29-10-2013
Gerelateerde zaak 1078893
Datum verzending 07-11-2013
Agendacommissie 12-11-2013 + 19-11-2013
Adviescommissie nvt
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting U wordt gevraagd de Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Dordrecht (eerste wijziging) vast te stellen.
Gepubliceerd 05-11-2013