Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1160684

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1160684

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1160684
Onderwerp Vaststellen Verordening tot wijziging van de Verordening winkeltijden Dordrecht (eerste wijziging)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2013 14:26:41
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel. De fractie van D66 legt een stemverklaring af.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 november 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 26 november 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 november 2013 14:00
Besluit:

Op voorstel van mevrouw Koene wordt dit voorstel een week aangehouden.