Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1159218

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1159218

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1159218
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Regionaal Transitiearrangement (RTA) Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2013 10:35:59
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 december 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 26 november 2013 13:00
Besluit:

De agendacommissie besluit hierover een besloten benen-op-tafel bijeenkomst te houden. Hiervan komt geen verslag, slechts een besluitenlijst. De aanwezigheid van Wethouder Van der Vlies van Hendrik-Ido-Ambacht wordt hierbij als essentieel beoordeeld en zijn agenda is dan ook leidend. Elke avond in december is akkoord volgens de agendacommissie.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Jeugd) - dinsdag 19 november 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk terug te verwijzen naar de agendacommissie van 26 november 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 november 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie constateert tevreden dat dit punt al geagendeerd staat voor de adviescommissie van deze zelfde avond.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 november 2013 15:00
Besluit:

De raad besluit de raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie van 19 november 2013.