Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1159132

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1159132

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1159132
Onderwerp Raadsinformatiebrief over businesscase sluiting Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-10-2013 13:16:15
Onderwerp Raadsinformatiebrief over businesscase sluiting Derde Merwedehaven
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 123 - HVC/Gevudo
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E. Hoff 078 770 4837
Datum B&W Besluit 29-10-2013
Gerelateerde zaak 1092080
Datum verzending 14-11-2013
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Bijgevoegd treft u aan het verslag van de terugblik inzage businesscase vervroegde sluiting Derde Merwedehaven. Het verslag is het resultaat van de toezegging van het college in de raadsinformatiebrief van 5 maart 2013 om samen met de andere contractpartijen meer duidelijkheid te krijgen over de doorlopende activiteiten in relatie tot de inzage in de businesscase voor vervroegde sluiting. Parallel aan dit traject is het raadsonderzoek naar de vaststellingsovereenkomst gestart.
Gepubliceerd 31-10-2013