Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1159132

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1159132

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1159132
Onderwerp Raadsinformatiebrief over businesscase sluiting Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-10-2013 13:16:15
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 november 2013 15:00
Besluit:

De raad besluit genoemde raadsinformatiebrief te betrekken bij de bespreking van het rapport 'Feitenonderzoek vaststellingsovereenkomst Derde Merwedehaven' (Risnr. 1154389) in de middagraad van 26 november 2013.