Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 115847

Gemeente Dordrecht

Dossier - 115847

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 115847
Onderwerp Raadsinformatiebrief over afschaffing OZB-compensatie en vaststelling schadeloosstellingsregeling sportverenigingen
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 09-01-2009 11:18:37
Onderwerp Raadsinformatiebrief over afschaffing OZB-compensatie en vaststelling schadeloosstellingsregeling sportverenigingen
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 66 - Sport
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 078-6398287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar A.van Gerven, (639) 6176
Datum B&W Besluit 16-12-2008
Datum verzending 14-01-2009
Agendacommissie 20-01-2009
Adviescommissie 10-02-2009 + 17-02-2009
Raad 03-03-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Relevante stukken: NVT Toelichting: Zoals blijkt uit deze raadsinformatiebrief heeft het college een nieuwe compensatieregeling voor sportverenigingen in het leven geroepen, op grond waarvan deze verenigingen bij gedwongen verplaatsing een reƫle schadeloosstelling ontvangen. Daardoor worden zij in staat gesteld op hun nieuwe locatie een gelijkwaardige accommodatie te betrekken. Deze regeling geldt voor verenigingen die met de gemeente een huur- of ingebruikgevingsovereenkomst hebben gesloten. De sportverenigingen die nu nog een erfpacht- of opstalrecht hebben, worden voor de keus gesteld of zij dit recht willen behouden of met de gemeente een huur- of ingebruikgevingsovereenkomst willen aangaan. Kiezen zij voor dit laatste, dan komen zij in aanmerking voor de nieuwe compensatieregeling. Kiezen zij voor het behoud van hun erfpacht- of opstalrecht, dan geldt de nieuwe compensatieregeling niet. De in 2006 in het leven geroepen OZB-compensatieregeling voor deze categorie, inhoudende dat zij het eigenaarsdeel van de OZB niet hoefden te betalen, is ingetrokken. Als motivering hiervoor geldt dat de juridische positie van deze verenigingen tegenover de gemeente bij eventuele verplaatsing sterker is dan die van verenigingen die een huur- of ingebruikgevingsovereenkomst hebben.
Gepubliceerd 09-01-2009