Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1158445

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1158445

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1158445
Onderwerp Intrekken rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2013 14:34:37
Document Document type
Icoon voor documenttype Intrekken rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Intrekken rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Intrekken rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Dordrecht Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Intrekken rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Dordrecht B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1100606 Raadsbesluit