Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1158445

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1158445

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1158445
Onderwerp Intrekken rechtspositieregeling buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2013 14:34:37
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 november 2013 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 november 2013 14:00
Besluit:

De agendacommissie besluit unaniem dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 19 november 2013.