Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1158420

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1158420

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1158420
Onderwerp Vaststellen verordening eigen bijdragen Maatschappelijke Opvang en vrouwenopvang
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2013 12:09:21
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen verordening eigen bijdragen Maatschappelijke Opvang en vrouwenopvang Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen verordening eigen bijdragen MO en VO Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen verordening eigen bijdragen MO en VO Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting bij Verordening eigen bijdragen Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang gemeente Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Vaststellen verordening eigen bijdragen MO en VO B&W besluit
Icoon voor documenttype Mandaatbesluit MO en VO B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1100586 Raadsbesluit