Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1158420

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1158420

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1158420
Onderwerp Vaststellen verordening eigen bijdragen Maatschappelijke Opvang en vrouwenopvang
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2013 12:09:21
Onderwerp Vaststellen verordening eigen bijdragen Maatschappelijke Opvang en vrouwenopvang
Programma Maatschappelijke voorzieningen
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 89 - Maatschappelijke opvang (inclusief Hostel)
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H van Twillert 078 770 4755
Datum B&W Besluit 29-10-2013
Gerelateerde zaak 1095451
Datum verzending 07-11-2013
Agendacommissie 12-11-2013
Adviescommissie nvt
Raad 19-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In de wet van 14 mei 2013 (Stb. 2013, 202) tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning (de Wmo) wordt geregeld dat eigen bijdragen voor maatschappelijke opvang (MO)en vrouwenopvang (VO) door gemeenten bij verordening worden geregeld, en vervolgens door of namens hen worden vastgesteld en geïnd. Het wetvoorstel wijziging Wmo, dat eerder controversieel werd verklaard, gaat in per 1 januari 2014. Dit betekent dat alle centrumgemeenten dan een verordening eigen bijdrage gereed moeten hebben. In de "Verordening eigen bijdrage Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang gemeente Dordrecht" wordt geregeld dat een cliënt voor verblijf binnen een MO/VO voorziening, minimaal zak- en kleedgeld overhoudt, plus de nominale premie ziektekosten, minus de zorgtoeslag en waar nodig geld voor voeding. Het college neemt de uitvoering van voornoemde verordening voor zijn rekening. Vooruitlopend op vaststelling van de verordening door de raad, mandateert het college het vaststellen en innen van de eigen bijdragen aan betreffende instellingen voor MO/VO te weten; Stichting De Hoop, Stichting CWZW ZWN Leger des Heils, Stichting Rivas en Stichting Blijf van m'n lijf.
Gepubliceerd 05-11-2013