Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 115839

Gemeente Dordrecht

Dossier - 115839

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 115839
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Experimenten Burgers aan Zet
Aanspreekpunt H.C. Veraart
Ingekomen/gepubliceerd 09-01-2009 11:26:20
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Experimenten Burgers aan Zet
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Aanspreekpunt H.C. Veraart
Aanspreekpunt telefoon 639 82 70
Aanspreekpunt e-mail HC.Veraart@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E. Weststeijn
Datum B&W Besluit 09-12-2008
Datum verzending 14-01-2009
Agendacommissie 20-01-2009
Adviescommissie 27-01-2009
Raad 03-02-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting In juni 2008 heeft de raad ingestemd met twee experimenten in het kader van “Burgers aan Zet”. Dit was bij behandeling van het raadsvoorstel: “Leertraject Dordtse Aanpak, de verlenging”. In deze raadsinformatiebrief informeert het college u over de uitvoering van de experimenten. Beide experimenten zijn gericht op het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid en initiatiefkracht bij bewoners van buurten. Het experiment “De beste ideeën van de buurt” is bedoeld als ondersteuning van bewoners bij de keuze van extra initiatieven. Terwijl het experiment “Samenwerken aan de buurtbegroting” bedoeld is als ondersteuning bij de afweging van reguliere activiteiten. De invloed en verantwoordelijkheid voor de directe leefomgeving wordt door inzet van wijkbudgetten verlegd van gemeente naar burgers. Dit sluit aan bij de aangehouden motie “Wijkbudgetten” die tijdens de begrotingsbehandeling 2008 is ingediend
Gepubliceerd 09-01-2009