Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 115838

Gemeente Dordrecht

Dossier - 115838

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 115838
Onderwerp Raadsinformatiebrief over kastanjebloedingsziekte in Dordrecht 2008
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 09-01-2009 11:27:08
Onderwerp Raadsinformatiebrief over kastanjebloedingsziekte in Dordrecht 2008
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 117 - Boombeleid, beheer en onderhoud
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon 078-6398283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Vegt, Bertus van der (L.), telefoon 6396440
Datum B&W Besluit 16-12-2008
Datum verzending 14-01-2009
Agendacommissie 20-01-2009
Adviescommissie n.v.t.
Raad 27-01-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Zie ook de raadsinformatiebrief over de aantasting van paardenkastanjebomen d.d. 14-7-2005 in het RIS, die op 24-8-2005 is behandeld in de raadscommissie wonen en leefbaarheid. De aanpak met betrekking tot de kastanjebloedingsziekte is een collegebevoegdheid. In de raadsinformatiebrief d.d. 16 maart 2007 (grosnummer 333) over het groot onderhoud bomen en groen voor de periode 2007 t/m 2010 wordt onder andere melding gemaakt van een evaluatie over de ziekte eind 2008. Met u is afgesproken dat u van de resultaten van de evaluatie op de hoogte wordt gebracht. De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en het desbetreffende rapport treft u bijgaand aan. In het rapport neemt het onderzoek van het landelijke samenwerkingsverband Aesculaap een centrale plaats in, komen ook andere boomziekten en aantastingen aan bod en wordt u inzicht gegeven in de door het college getroffen en nog te treffen maatregelen binnen de bestaande financiƫle middelen. In bijgaande begeleidende raadsinformatiebrief schetst het college de conclusies van de evaluatie en de ambtelijke aanbevelingen die het naar aanleiding hiervan wil volgen. Het college zegt u daarin ook toe u in 2011 opnieuw over dit onderwerp te informeren.
Gepubliceerd 09-01-2009