Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1157892

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1157892

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1157892
Onderwerp Vaststellen 2e herziening bestemmingsplan De Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-10-2013 15:20:13
Onderwerp Vaststellen 2e herziening bestemmingsplan De Stadswerven
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 110 - Stadswerven
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Groot project Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. van Rijk 078 7704902
Datum B&W Besluit 29-10-2013
Gerelateerde zaak 1088902
Datum verzending 07-11-2013
Agendacommissie 12-11-2013 + 26-11-2013
Adviescommissie 19-11-2013 + 10-12-2013
Raad 17-12-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De 2e herziening is noodzakelijk om de eerste woningen op de Kop van de Staart te kunnen bouwen. De stedenbouwkundige opzet van het Stedenbouwkundig Plan en het programma passen niet in het bestemmingsplan De Stadswerven. Het ontwerp van deze herziening heeft ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ontvangen. Die zienswijze leidt niet tot aanpassingen van het plan. Voorgesteld wordt om de zienswijze gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren en de 2e herziening gewijzigd vast te stellen met het oog op particulier opdrachtgeverschap.
Gepubliceerd 31-10-2013