Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1157892

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1157892

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1157892
Onderwerp Vaststellen 2e herziening bestemmingsplan De Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-10-2013 15:20:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen 2e herziening bestemmingsplan De Stadswerven Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen 2e herziening bestemmingsplan De Stadswerven Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen 2e herziening bestemmingsplan De Stadswerven Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Toelichting Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding Bijlage
Icoon voor documenttype Regels Bijlage
Icoon voor documenttype Beantwoording zienswijze ontwerpbestemmingsplan Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage1.Milieuadvies.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage1a.Geluid.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage1b.Externeveiligheid.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage1c.Basisnetwater.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage2.AdviesVeiligheidsregio.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage3.Notitieinspraak- en overlegreacties.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Verslag concept Q-team Stadswerven tbv raadskamers Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1088902 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1100077 Raadsbesluit