Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1157892

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1157892

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1157892
Onderwerp Vaststellen 2e herziening bestemmingsplan De Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-10-2013 15:20:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 december 2013 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Grote Projecten: Stadswerven - dinsdag 10 december 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van de fracties van GL, PvdA, D66 en VSP als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 17 december 2013. De discussie zal daarbij gaan over een aantal in te dienen amendementen en moties.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 26 november 2013 13:00
Besluit:

De agendacommissie besluit hiervoor twee blokken te reserveren op 10 december 2013. Het eerste blok is het vervolg van de openbare behandeling waarvoor het advies van het Q-team nog wordt aangeleverd. Het tweede blok is een besloten blok over de GREX.

Vergadering - Grote Projecten: Stadswerven - dinsdag 19 november 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk (samen met 1148416 en 1148361) terug te verwijzen naar de agendacommissie voor een inhoudelijke behandeling in de adviescommissie van 10 december 2013. Dit in afwachting van het advies van het Q-team. Een deel van de vergadering (1148361) zal besloten zijn.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 november 2013 14:00
Besluit:

De agendacommissie besluit unaniem voor de dossiers Stadswerven (1157892, 1148416, 1148361 en 1078014) twee blokken Adviescommissie Richting Kiezen / Grote Projecten te reserveren op 19 november 2013. Aan deze behandeling wordt toegevoegd het dossier 1149872 over KNRM. Een deel van de commissie zal besloten zijn i.v.m. de GREX.