Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1157815

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1157815

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1157815
Onderwerp Raadsinformatiebrief over exploitatievergunning horeca
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2013 10:35:59
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 mei 2014 20:15
Besluit:

Het stuk wordt afgevoerd van de agenda. Fracties BVD, VVD en PvdA bereiden een motie voor.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 mei 2014 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De VVD-fractie wil dat de 'droge' horeca wordt vrijgegeven met uitzondering van de belwinkels en coffeeshops. De BvD-fractie wil een meer ondernemingsvriendelijk klimaat en het vergunningen arsenaal doorlichten op nut en noodzaak. De fracties van de VVD en BvD zullen op termijn met een voorstel te komen.


De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 20 mei a.s.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 10 december 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief aan te houden in afwachting van de uitkomsten van het overleg dat de fractie van de VVD samen met mevouw van den Bergh van de fractie van de PvdA zal hebben met politie en de heer Boogaard van de gemeente op 17 januari 2014.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 26 november 2013 13:00
Besluit:

Mevrouw Van Dongen geeft aan dat haar fractie deze brief graag zou willen betrekken bij een bespreking over de stand van zaken van het project Levendige Binnenstad. De voorzitter geeft aan dat hij in de brief meerdere mogelijkheden heeft gegeven waar langs dit uitgewerkt kan worden. Het is nu aan de raad richting te geven welke koers men wil. De heer Pols neemt dit even terug naar zijn fractie en komt er volgende vergadering op terug.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Veiligheid) - dinsdag 19 november 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van diverse fracties terug te verwijzen naar de agendacommissie voor 26 november 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 november 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie constateert dat dit punt al eerder geagendeerd is voor de adviescommissie van deze zelfde avond.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 november 2013 15:00
Besluit:

De raad besluit de raadsinformatiebrief op verzoek van de fractie van BVD door te geleiden naar de agendacommissie van 19 november 2013.