Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 115717

Gemeente Dordrecht

Dossier - 115717

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 115717
Onderwerp Vaststellen notitie "Aanpak terugdringen alcoholgebruik jongeren 2009-2010"
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 09-01-2009 10:06:36
Onderwerp Vaststellen notitie "Aanpak terugdringen alcoholgebruik jongeren 2009-2010"
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 124 - Gezondheid en gezondheidszorg
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Janssens, Hermien (H.)
Datum B&W Besluit 16-12-2008
Datum verzending 14-01-2009
Agendacommissie 20-01-2009
Adviescommissie 10-02-2009
Raad 17-02-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Bij de bespreking van het meerjarenbeleidplan “Gezondheid in Dordrecht” in september 2008 heeft de raad gevraagd naar maatregelen om het gebruik van alcohol onder jongeren terug te dringen. In bijgaande notitie wordt inzichtelijk gemaakt welke interventies er lokaal mogelijk zijn. Op basis van de in de nota verwoorde visie zijn er drie samenhangende uitvoeringspakketten uitgewerkt. De pakketten onderscheiden zich van elkaar in het aantal maatregelen (intensiteit) en dus in kosten. Het college stelt voor te kiezen voor pakket B. De kosten op jaarbasis bedragen € 125.000,- In het eerste kwartaal 2009 kan dan het gekozen pakket uitgewerkt worden tot een concreet uitvoeringsplan. Samengevat stelt het college u voor om de notitie “Aanpak terugdringen alcoholgebruik jongeren 2009-2010” vast te stellen en in te stemmen met het voorstel om pakket B nader uit te werken.
Gepubliceerd 09-01-2009