Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1154389

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1154389

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1154389
Onderwerp Kennisnemen van het rapport 'Feitenonderzoek vaststellingsovereenkomst Derde Merwedehaven'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 29-10-2013 20:29:13
Nr Voorloop
dossier
Onderwerp Aanspreekpunt Programma Gepubliceerd
1082304 Nee Brief van de begeleidingscommissie over de voortgang onderzoek Derde Merwedehaven (vaststellingsovereenkomst) H. Rosier programma 17-06-2013
1011301 Nee Vaststellen onderzoeksvoorstel Derde Merwedehaven (vaststellingsovereenkomst) H.M. Hoogstad programma 07-03-2013