Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1154389

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1154389

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1154389
Onderwerp Kennisnemen van het rapport 'Feitenonderzoek vaststellingsovereenkomst Derde Merwedehaven'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 29-10-2013 20:29:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Kennisnemen van het rappport 'Feitenonderzoek vaststellingsovereenkomst Derde Merwedehaven' Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Kennisnemen van het rappport 'Feitenonderzoek vaststellingsovereenkomst Derde Merwedehaven' Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Kennisnemen van het rappport 'Feitenonderzoek vaststellingsovereenkomst Derde Merwedehaven' Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Eindrappport 'Feitenonderzoek vaststellingsovereenkomst Derde Merwedehaven' Bijlage
Icoon voor documenttype Inzage businesscase sluiting Derde Merwedehaven Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Verslag terugblik inzage businesscase Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1096650 Raadsbesluit