Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1154389

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1154389

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1154389
Onderwerp Kennisnemen van het rapport 'Feitenonderzoek vaststellingsovereenkomst Derde Merwedehaven'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 29-10-2013 20:29:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Besluit:

Met de opmerkingen die zijn gemaakt is het voorstel aangenomen.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 november 2013 14:00
Besluit:

De agendacommissie besluit het voorstel van de begeleidingscommissie te volgen en dit rapport te agenderen voor de middagraad van 26 november 2013. De deadline voor het stellen van technische vragen wordt gesteld op 19 november 2013.