Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1153621

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1153621

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1153621
Onderwerp Vaststellen tiende wijziging Verordening parkeerbelastingen Dordrecht (publieke parkeertarieven 2014)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 28-10-2013 13:12:23
Onderwerp Vaststellen tiende wijziging Verordening parkeerbelastingen Dordrecht (publieke parkeertarieven 2014)
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Stehouwer, 078 770 4912
Datum B&W Besluit 15-10-2013
Gerelateerde zaak 1083144
Datum verzending 07-11-2013
Agendacommissie 12-11-2013
Adviescommissie 19-11-2013
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Met het raadsbesluit van november 2008 (2008/669) inzake de egalisatiereserve parkeervoorziening is afgesproken dat we de parkeertarieven jaarlijks aanpassen met de inflatie-index. Om het voorstel tijdig te kunnen voorbereiden, heeft het college u voorgesteld om voortaan de inflatie-index van februari te gebruiken (nr. 2013/1133703). Deze komt uit op 3,0%. Gezien de combinatie van de bezettingsgraden, de huidige stand van de EPV en de aanhoudende recessie stellen we nu geen tariefsverhoging van het kortparkeren (straat en garages) aan u voor. Wel stellen we voor om de tarieven van alle parkeervergunningen (zowel bewoners- als zakelijke parkeervergunningen) met 3,0% te verhogen. We stellen tevens voor om het wettelijk maximumbedrag voor het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting bij het niet vooraf voldaan hebben van de parkeerbelasting op straat om te parkeren per 2014 te verhogen naar € 58,00. In de raadscommissie van 17 september 2013 is gevraagd om uit te zoeken of het zakelijke parkeervergunningtarief kan worden verlaagd. Er is specifiek aangegeven om de onbeperkte zakelijke parkeervergunning aan te bieden op kenteken en tegen het beperkte zakelijke parkeervergunningtarief. Om grip te houden op de uitgifte stellen wij voor om het aantal zakelijke vergunningsoorten te beperken tot een 1e en 2e zakelijke onbeperkte vergunning en de tarieven voor de zakelijke parkeervergunningen te wijzigen en beide vergunningen op kenteken te zetten. Voor een 1e zakelijke parkeervergunning betaal je dan € 331,20 per jaar (= tarief voor de 1e zakelijk beperkte vergunning) en voor een 2e zakelijke parkeervergunning betaal je dan € 663,00 per jaar (prijspeil 2013). Wij hebben inmiddels besloten om wijziging van de zakelijke parkeervergunning vrij te geven voor inspraak. Het college heeft omwille van de aanhoudende recessie besloten om de abonnementstarieven in de gemeentelijke parkeergarages met 3,0% te verhogen, behalve de abonnemententarieven in de parkeergarage Achterom; deze tarieven worden verlaagd. Door de economische recessie valt de verkoop van commerciële abonnementen tegen. De bezetting van de parkeergarage ligt lager dan verwacht. Om de bezetting te vergroten wordt een structurele tariefsverlaging van de parkeerabonnementen voorgesteld en een dalurenabonnement geïntroduceerd. Een dalurenabonnement is alleen geldig op maandag t/m vrijdag van 17:30 uur-09:00 uur en de gehele zaterdag en zondag. Het college heeft besloten om een daluren¬abonnement aan te bieden voor bijna hetzelfde tarief, maar dan afgerond op hele Euro's, als wordt gehanteerd in de parkeergarage Drievriendenhof à € 818,00 per jaar exclusief BTW. In verband met een gerechtelijke uitspraak zijn (extra) lage abonnementtarieven niet mogelijk.
Gepubliceerd 28-10-2013