Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1153621

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1153621

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1153621
Onderwerp Vaststellen tiende wijziging Verordening parkeerbelastingen Dordrecht (publieke parkeertarieven 2014)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 28-10-2013 13:12:23
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel. De BVD fractie legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) - dinsdag 19 november 2013 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie waardeert de snelheid waarmee de wethouder de opdracht van september jl m.b.t. de zakelijke vergunning heeft uitgewerkt. De discussie in de commissie richt zich op de de tarieven (wel of niet verhogen en hoe stimuleer je het gebruik van de parkeergarage), de nieuwe tarieven voor zakelijke vergunningen en het feit dat de dekking indirect uit bewonersvergunningen komt, de ongelijkheid in tarief tussen een bewonersvergunning en een zakelijke vergunning, de verhoging van de naheffingsaanslag en de bijbehorende feitelijke kosten en de lopende inspraak. De adviescommissie stuurt dit voorstel als hamerstuk naar de raad. Met de wethouder wordt afgesproken dat er een Raadsinformatiebrief komt met een overzicht van alle afspraken aangaande de verschillende parkeergarages (met projectontwikkelaars, gekochte plaatsen, parkeren op eigen terrein, etc). Daarnaast komt er in de eerste helft van 2014 een voorstel voor de zakelijke vergunningen waarin de reacties uit de inspraak zijn verwerkt. Deze vergunningen kunnen dan per 1 juli 2014 geëffectueerd worden. De adviescommissie kijkt hier met belangstelling naar uit.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 november 2013 14:00
Besluit:

De agendacommissie besluit unaniem dit voorstel samen met dossier 1133703 (EPV) te agenderen voor één blok op 19 november 2013. Verzoek is of hierbij weer de presentatie kan worden gegeven waarbij aan de knoppen kan worden gedraaid.